Defensie bevestigt: voorkeursbehandeling voor Koninklijk Huis