Door Baldwin neergeschoten regisseur uit het ziekenhuis