Jeangu Macrooy is nieuw bestuurslid Méér Muziek in de Klas