Kort geding van evenementenbranche over coronamaatregelen