Laatste namen Expeditie Robinson onthuld

Ook Dennis Schouten en Sieneke doen mee aan Expeditie Robinson