Veel belangstelling om huis te huren waar Cruijff in opgroeide