ZIEN: Bibi Breijman verwijdert déze scheldpartij aan adres Waylon