Familie onderweg, aartsbisschop bidt voor koningin Elizabeth