Tip de redactie van Shownieuws!

Shownieuws wil graag weten wat er gebeurt met de sterren in binnen- en buitenland.
* Stuur een mail naar show@talpanetwork.com
* Bel 020-8007710,
* Gebruik Whatsapp op 06-54962821.

Wij hebben niet alleen belangstelling voor het grote nieuws van de supercelebs, maar ook voor de opkomende talenten, volkszangers, kleine producties en internationaal sterrennieuws, groot of klein, op social media of waar dan ook.

Je verhaal wordt nog sterker als er een foto of een filmpje bijzit. Gebruik je mobiele telefoon, je digitale camera en maak een opname, screenshot of foto die treffend is voor het verhaal dat je graag bij ons onder de aandacht wil brengen.

Je krijgt persoonlijk bericht van onze redactie als wij jouw inzending plaatsen op onze website of meenemen in een van onze TV-uitzendingen.

Door middel van het opsturen van tekst-, audio- of beeldmateriaal (hierna materialen) naar de redactie van Shownieuws verklaar je je akkoord met het volgende: Je garandeert dat je bevoegd bent de door jou aangeleverde materialen openbaar te maken en te verveelvoudigen en dat deze materialen op geen enkele wijze inbreuk maken op enig aan een ander toekomend recht, waaronder in ieder geval enig recht van intellectuele eigendom.

Talpa Network verkrijgt een onbeperkte licentie tot het openbaar maken en verveelvoudigen van de door jou aangeleverde Materialen. Deze bevoegdheid omvat, maar is niet beperkt tot, het zonder beperking herhalen van de Materialen, het bewerken van de Materialen, en het openbaar maken dan wel beschikbaar stellen van de Materialen via televisie, internet, mobiel en ieder ander medium nu bekend of in de toekomst ontwikkeld. Talpa Network is gerechtigd de hiervoor omschreven rechten aan de aan haar gelieerde moeder-, zuster- en dochtermaatschappijen door te geven.

Dus stuur al je verhalen, persberichten, tips, foto’s of filmpjes naar show@talpanetwork.com,  per Whatsapp (06-54962821) of bel 020-8007710. Vergeet niet om je telefoonnummer in je e-mail te vermelden!