Moordzaak Peter R. de Vries in mei of juni inhoudelijk behandeld