Rechter noemt optreden Fred van Leer 'doortastend' en 'moedig'