Thijs Römer hoort in rechtbank Assen uitspraak in zedenzaak