B&B Vol Liefde-Bram openbaart: 'Altijd voor mezelf gehouden'