B&B Vol Liefde-Jacob 'verslagen' na beschuldigingen