Bachelorette-Samé zat vast in gevangenis tijdens de opnames