Bracha van Doesburgh moet leren zwemmen voor nieuwe rol