Metejoor en Britt na jarenlange relatie uit elkaar