Brieven van The Beatles uit Hamburg-tijd onder de hamer

Brieven van The Beatles uit Hamburg-tijd onder de hamer