Coosje Smid vernoemt haar kindje naar zieke vader Ernst Daniël