Deze hunk heeft zijn vriendin ten huwelijk gevraagd