Foto Estavana en stiefzoon Damian zorgt voor veel lieve reacties