Fans en makers boos na schrappen Het Dorp

NPO schrapt successerie Het Dorp met Huub Stapel en Wim Daniels