Finalist De Bachelor doet boekje open over gedrag Tony Junior