Freek de Jonge geopereerd vanwege kanker, kreeg recent black-out

Freek de Jonge geopereerd vanwege kanker, kreeg recent black-out