Rust teruggekeerd in leven Glennis na veel 'angst en onzekerheid'