Gordon was drie uur lang bewusteloos na insulinestop