Grote verbazing over Henk Schiffmacher in De slimste mens