Huub Stapel sneert naar filmproducent Laurens Geels