#IkDoeNietMeerMee-artiest in ziekenhuis met corona

Ik doe niet meer mee