In deze buitenlandse stad kijkt Famke Louise voor een woning