Jandino Asporaat maakt excuses voor deze bizarre gewoonte