Jandino Asporaat opgelucht: 'Alle drie de kinderen leven nog'