Kijkers Winter Vol Liefde zijn het hier unaniem over eens: 'Rot toch op'