Kopen Zonder Kijken-gezicht vreest voor tv-carrière