ZIEN: Onenigheid bij LLDL-deelnemers zorgt voor kille sfeer