Linda de Mol verzwijgt gewicht: ’Het blijft een gevoelig dingetje’