Miljuschka Witzenhausen neemt drastische maatregelen