Mores stelt extern adviseur aan om nieuw bestuur samen te stellen