Nielson focuste na affaire op het redden van zijn huwelijk