Op déze bijzondere wijze hebben Peter Gillis en Wendy elkaar ontmoet