Op déze datum is de nieuwe documentaire van André Hazes te zien