'Plaatsvervangende schaamte' bij Massa is Kassa-kijkers