Roxanne uit B&B Vol Liefde lijdt aan zeldzame botziekte