'Kort geding tegen Rachel geïnitieerd door testamentair bewindvoerder'