Ruben Nicolai doet heftige onthulling over rampjaar