Simone Kleinsma vond theatertour over man 'helend'