Joost Klein stelt opvallende eis aan publiek bij optreden