Sonja Bakker nog niet verlost van plagiaatschandaal