Weinig medelijden voor Een Huis Vol-familie na afscheid