ZIEN: Ongemakkelijke confrontatie tussen Catherine Keyl en Frank Masmeijer